Kentsel Dönüşüm

GC ENDÜSTRİYEL YAPI olarak, inşaat çalışmalarında belediye ve bakanlık izinleri almakta, kentsel dönüşüm ve gelişimi önemsemektedir. Aldığınız veya alacağınız yapılar gelecek nesillerimize güven vermekte ve doğamıza duyarlı bir şekilde varlığına devam etmektedir.